ສິນຄ້າສຳລັບທ່ານ (ທາວເວີເຄຣນ Terex comedil ລຸ້ນ CTT 141-6)
Cambodia
Laos
Myanmar
Vietnam