ປ້າຍເຫຼັກ ປ້າຍທອງເຫຼືອງ

ປ້າຍເຫຼັກ ປ້າຍທອງເຫຼືອງ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ປ້າຍເຫຼັກ ປ້າຍທອງເຫຼືອງ

ປ້າຍເຫຼັກແລະປ້າຍທອງເຫຼືອງ // Metal and Brass Tag

     ປ້າຍເຫຼັກ ຫຼື ປ້າຍທອງເຫຼືອງ ທັ້ງ 2 ຊະນິດເປັນປ້າຍໂລຫະ ປ້າຍເຫຼັກລາຄາຍ່ອມເຍົາກວ່າເມື່ອທຽບກັບປ້າຍທອງເຫຼືອງ ລູກຄ້າສາມາດເລືອກການຊຸບປ້າຍໂລຫະໄດ້ 5 ຮູບແບບ; ຊຸບເຫຼືອງຮົມດຳ, ຊຸບນິເກິນດ້ານ, ຊຸບນິເກິນເງົາ, ຊຸບຊິ້ງດຳແລະຊຸບທອງເງົາ ຊົງປ້າຍໂລຫະລູກຄ້າສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ກໍລະນີລູກຄ້າຕ້ອງການເຈາະ ຫຼື ຊີຮູສຳລັບຮ້ອຍຕົວປ້າຍຕິດກັບສິນຄ້າ ຫຼື ເຮັດເປັນຂາໄວ້ສຳລັບລ໋ອກຕິດກັບຕົວສິນຄ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເດີ

ຂໍ້ດີຂອງປ້າຍເຫຼັກ

·         ປ້າຍເຫຼັກລາຄາຖືກກວ່າປ້າຍທອງເຫຼືອງ
·         ຫຼັງຈາກຊຸບສຳເລັດແລ້ວ ຕົວປ້າຍຈະທົນຕໍ່ການຂຶ້ນສະໜິມຫຼາຍຂຶ້ນ

ຂໍ້ດີຂອງປ້າຍທອງເຫຼືອງ

·         ປ້າຍທອງເຫຼືອງທົນທານບໍ່ເຂົ້າສະໜິມ
·         ຫຼັງຈາກຜ່ານການຊຸບແລ້ວ ຕົວປ້າຍທອງເຫຼືອງຈະມີຄວາມເງົາງາມຫຼາຍກວ່າປ້າຍເຫຼັກ

ພວກເຮົາພ້ອມດູແລການຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກັບລູກຄ້າທຸກທ່ານ ກ່ຽວກັບການເລືອກວັດສະດຸໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ ດີຊາຍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

     SIRINDA (ສິລິນດາ) ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍປ້າຍກາເສື້ອ, ປ້າຍຄໍເສື້ອ, ປ້າຍຍີ່ຫໍ້, ປ້າຍເສື້ອ, ປ້າຍຊາຕິນ, ປ້າຍແບຣນ ທັ້ງຮູບປ້າຍທໍແລະປ້າຍພິມ ຮັບຜະລິດປ້າຍຄໍເສື້ອຕາມສັ່ງ ຮັບຜະລິດປ້າຍຕິດເສື້ອຕາມອໍເດີ ຮັບຜະລິດປ້າຍໂລໂກ້ຕິດເສື້ອ ບໍລິການອອກແບບປ້າຍຕິດຄໍເສື້ອ ແລະ ປ້າຍຊື່ ປ້າຍໂລໂກ້ ປ້າຍທໍຍົກພື້ນ, ປ້າຍທໍດາມາກ, ປ້າຍລາເບວ, ປ້າຍຕິດເສື້ອ, ປ້າຍ label ແບບລິບບິ້ນພິມແບຣນ ປ້າຍພິມໄນລ່ອນ ປ້າຍພິມຊາຕິນ ແລະປ້າຍພິມຄອດຕອນກ້າງປາ ປ້າຍໄຊ້ຕົວເລກ, ປ້າຍໄຊ້ທໍຕົວເລກ, ປ້າຍພິມໄຊ້ອັກສອນນອກຈາກປ້າຍlabelປ້າຍທໍແລະປ້າຍພິມ, ພວກເຮົາຍັງຜະລິດປ້າຍເຈ້ຍ, ປ້າຍຫ້ອຍສິນຄ້າ, ປ້າຍແທັກເຈ້ຍ, HangTag, ສະຕິກເກີ, ປ້າຍໜັງແທ້ແລະປ້າຍໜັງທຽມ, ປ້າຍປະເກັນ, ປ້າຍພີຢູ, ປ້າຍພີວີຊີ, ຕົວຮີດຕິດເສື້ອ, ປັກຈັກຄອມພິວເຕີ, ອາມປັກຕາມສັ່ງ, ກະດຸມມຸກເລເຊີແບຣນ, ກະດຸມມຸກພິມແບຣນ, ຮັບຜະລິດຖົງເຈ້ຍ ແລະ ຖົງຫິ້ວພລາສຕິກແບຣນ ແລະ ອຸປະກອນຕັດຫຍິບຕ່າງ ໆ ອີກຫຼວງຫຼາ

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

SIRINDA (ສິລິນດາ) ແບຣນພາຍໃຕ້ ບໍລິສັດ ພີເອສ ເອ ຄໍເປີເຣຊັນ ບຈກ.

          ຜູ້ຜະລິດແລະຈຳໜ່າຍປ້າຍກາເສື້ອ, ປ້າຍຄໍເສື້ອ, ປ້າຍຍີ່ຫໍ້, ປ້າຍເສື້ອ, ປ້າຍຊາຕິນ ທັ້ງຮູບປ້າຍທໍ ແລະ ປ້າຍພິມ ຮັບຜະລິດປ້າຍຄໍເສື້ອຕາມສັ່ງ, ຮັບຜະລິດປ້າຍຕິດເສື້ອຕາມອໍເດີ, ຮັບຜະລິດປ້າຍໂລໂກ້ຕິດເສື້ອ ບໍລິການອອກແບບປ້າຍຕິດຄໍເສື້ອແລະປ້າຍຊື່, ປ້າຍໂລໂກ້, ປ້າຍລາເບວ, ປ້າຍຕິດເສື້ອ

ພ້ອມທີມງານທີ່ພ້ອມໃຫ້ຄຳແນະນຳທັ້ງໃນເລື່ອງການອອກແບບແລະການເລືອກຊະນິດງານ ສຳລັບຜະລິດປ້າຍຊື່ ແລະ ປ້າຍສິນຄ້າແກ່ລູກຄ້າທຸກໆ ທ່ານ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການເລືອກເນື້ອຜ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ ດີຊາຍ ປ້າຍຜ້າຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້ເລືອກ ເລີ່ມແຕ່ລາຄາປະຢັດ ຈົງເຖິງ ແບບລະອຽດ

ປ້າຍ label ແບບພິມ, ປ້າຍພິມໄນລ່ອນ, ປ້າຍພິມຊາຕິນ ແລະ ປ້າຍພິມຄອດຕອນກ້າງປາ, ປ້າຍໄຊ້ຕົວເລກ, ປ້າຍໄຊ້ທໍຕົວເລກ, ປ້າຍພິມໄຊ້ອັກສອນນອກຈາກປ້າຍ label ປ້າຍທໍແລະປ້າຍພິມ ພວກເຮົາຍັງຜະລິດປ້າຍເຈ້ຍ, ສະຕິກເກີ, ປ້າຍໜັງແທ້ແລະປ້າຍໜັງທຽມ, ປ້າຍປະເກັນ, ປ້າຍພີຢູ, ປ້າຍພີວີຊີ, ຕົວຮີດຕິດເສື້ອ, ປັກຈັກຄອມພິວເຕີ, ກະດຸມມຸກເລເຊີແບຣນ, ຖົງເຈ້ຍ ແລະ ຖົງຫິ້ວພລາສຕິກແບຣນ ແລະ ອຸປະກອນຕັດຫຍິບຕ່າງ ໆ ອີກຫຼວງຫຼາຍ

 

 

ສະໂລແກນ "ONE-STOP SHOP&SERVICE"


ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ : www.sirinda.com


 

 

 

ປ້າຍທໍ, ລາເບວ, ປ້າຍໂລໂກ້, ປ້າຍຄໍ, ເລເບວ, tag, ປ້າຍເສື້ອ, ປ້າຍແບຣນ, ປ້າຍຕິດເສື້ອ, label, ປ້າຍຜ້າ, ປ້າຍຄໍເສື້ອ, ປ້າຍຍີ່ຫໍ້, ປ້າຍຊື່, ປ້າຍຊາຕິນ, ປ້າຍແທັກ, ປ້າຍສິນຄ້າ, ປ້າຍຍີ່ຫໍ້ເສື້ອຜ້າ, ປ້າຍພິມ, ປ້າຍໄຊ້, ລິບບິ້ນ, ສະຕິກເກີ, sticker, ປ້າຍເຈ້ຍ, ປ້າຍຫ້ອຍ, hang tag, ປ້າຍໜັງ, ປ້າຍໜັງຍີນ, ສະຕິກເກີ, ຖົງເຈ້ຍ, ຖົງພລາສຕິກ, ກະດຸມ, ກະດຸມມຸກ, ຕົວຮີດຕິດເສື້ອ,ຕົວຮີດ, ຕົວຮີດຕິດເສື້ອ, ປັກຈັກ, ຮັບປັກບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນບໍ່ມີຂັ້ນຕ່ຳ, ຮັບຜະລິດປ້າຍໂລໂກ້, ປ້າຍຍີ່ຫໍ້, ປ້າຍຕິດເສື້ອ, ປ້າຍຄໍເສື້ອ, ລິບບິ້ນ label, ອອກແບບປ້າຍລາເບວເສື້ອຜ້າ, ປ້າຍລາເບວ, ປ້າຍທໍຜ້າຍົກພື້ນ, ປ້າຍທໍດາມາກ, ປ້າຍ Hang tag, ຜະລິດປ້າຍແບຣນເສື້ອ, ຮັບພິມ Tag, ປ້າຍຫ້ອຍສິນຄ້າ, ຮັບຜະລິດກະດຸມເລເຊີ, ກະດຸມພິມໂລໂກ້ຕາມສັ່ງ, ຈຳໜ່າຍຖົງເຈ້ຍຄາບ, ຮັບຜະລິດຖົງພລາສຕິກພ້ອມໂລໂກ້ແບຣນ, ຮັບຜະລິດປ້າຍຕິດເສື້ອຜ້າ, ຜະລິດກະດຸມເລເຊີ, ງານກະດຸມພິມ, ປ້າຍໜັງພີວີ, ງານອາມ, ງານປ້າຍທໍຕັດຍ່ອຍ, ງານອາມຍ່ອຍ, ຮັບຜະລິດປ້າຍອາມທໍຕາມສັ່ງ