ຊອງເອກະສານ ຈາໄກ່ - ມັດເຊືອກ

ຊອງເອກະສານ ຈາໄກ່ - ມັດເຊືອກ

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ຊອງເອກກະສານ ຕາໄກ່-ມັດເຊືອກ ທາງຫຼັງຊອງຈະຕອກຕາໄກ່ ທີ່ເປັນເຈ້ຍແຂງ, ມົນ, ມີເຊືອກຜູກສຳລັບພັນຕາໄກ່ 2 ຂ້າງ ເພື່ອປິດຝາຊອງເອກກະສານ ສິນ້ຳຕານທຳມະດາ ຫຼືນ້ຳຕານ BA : ໜາ 110 g. ລັກສະນະຂອງເຈ້ຍນຽນບາງ ສີນ້ຳຕານອ່ອນ ຈະຂາດງ່າຍ ນຳໃຊ້ສຳລັບໃສ່ເອກະສານທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ຊອງເອກະສານສີນ້ຳຕານເຂັ້ມ ຫຼື ນ້ຳຕານ KA : ໜາ 125 g.

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ຫງີເຮງ ແຊ໋ມປ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈຳກັດ
ກ່ຽວກັບເຮົາ
            ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຊອງຈົດໝາຍ ແລະ ຊອງເອກະສານລາຍໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄທ ໂດຍທາງບໍລິສັດ ໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ມາດົນນານກວ່າ 40 ປີ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນເກົ່າໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດພາຍໃຕ້ຊື່ “ບໍລິສັດ ຫງີເຮງ ແຊ໋ມປ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈຳກັດ” ດັ່ງເຊັ່ນໃນປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃຕ້ກາສິນຄ້າ “ຊອງຈົດໝາຍກາເຮືອບິນ(Airplane Envelope)”
 ແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ທາງບໍລິສັດຍັງຄົງມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາສິນຄ້າ ແລະ ການສະໜອງສືບຕໍ່ເພື່ອຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າ ໂດຍບໍລິສັດພ້ອມທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນອົງກອນຊັ້ນນຳທາງດ້ານການຜະລິດຊອງ, ຊອງເອກະສານ ທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທຸກທ່ານ
 ບໍລິສັດ ຫງີ ເຮງ ແຊ໋ມປ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈຳກັດ ມຸ່ງໝັ້ນຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ ລະດັບສາກົນ ດ້ວຍປະສົບການອັນດົນນານກວ່າ 40 ປີ ເຮົາຈຶ່ງສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຜະລິດຊອງຂະໜາດມາດຕະຖານ ຫຼື ຊອງແບບສັ່ງເຮັດພິເສດ ສະໜອງແກ່ລູກຄ້າເພື່ອຄວາມພໍໃຈສູງສຸດຂອງລູກຄ້າໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍເຮົາແນໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຮັບສິນຄ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນແຕ່ພຽງໂຕຜະລິດຕະພັນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຮັບບໍລິການທີ່ດີ ມີຄວາມປະທັບໃຈໃນຕົວສິນຄ້າ ພ້ອມກັບຄຸນຄ່າທີ່ເຮົາສົ່ງມອບໃຫ້
 ທາງບໍລິສັດມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ການຜະລິດຊອງຈົດໝາຍ ແລະ ຊອງເອກະສານຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ຢຸດນິ່ງ ເພື່ອການຍອມຮັບຈາກລູກຄ້າທຸກທ່ານ ແລະກ້າວເປັນຜູ້ນຳທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທັ້ງໃນປະເທດ ແລະຕ່າງປະເທດ