ຮັບຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ PET

ຮັບຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ PET

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ການພິມ      

ເຄື່ອງພິມໃນລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ ຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ (8 ສີ, 10 ສີ, 12 ສີ) ທີ່ສາມາດພິມງານໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ປີ ໂດຍຄວາມໄວສູງສຸດ 180 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ

ການຕັດແຍກຟີມ

ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມ້ວນງານພິມ ມາຕັດແຍກຂອບອອກ ແລະແຍກມ້ວນອອກຈາກກັນ ແມ່ນສິນຄ້າສຳເລັດຮູບກຽມສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າສຳລັບສະຫຼາກ OPP ແມ່ນມ້ວນແຍກ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງພະແນກຈອດກາວ ສຳລັບສະຫຼາກປະເພດ PVC

ການຈອດກາວ

ແມ່ນການເອົາມ້ວນຟີມທີ່ຜ່ານການຕັດແຍກມາແລ້ວ ເອົາມາຈອດກາວໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ເຊິ່ງລູກຄ້າແມ່ນຜູ້ກຳໜົດ ສຳລັບສະຫຼາກປະເພດ PVC

ການກວດງານພິມ ແລະຮອຍຈອດ

ແມ່ນການນຳເອົາມ້ວນຟິມທີ່ຜ່ານການຈອດແລ້ວ ມາກວດກາຄວາມຮຽບຮ້ອຍອີກຄັ້ງ ກ່ອນບັນຈຸລົງກ່ອງ ການກວດກາຈະກວດທັ້ງໃນສ່ວນຂອງການພິມ ແລະຮອຍຈອດກາວ ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບດີທີສຸດ ສຳລັບສະຫຼາກ PVC ແບບງານຕັດຊິ້ນ

ການຕັດຊິ້ນງານ

ແມ່ນການນຳເອົາມ້ວນທີ່ຜ່ານການຈອດກາວແລ້ວ ມາຕັດຊິ້ນ ພ້ອມກັບກວດກາຄັດແຍກຊິ້ນງານທີ່ມີບັນຫາອອກກ່ອນຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ສຳລັບສະຫຼາກ PVC ແບບງານຕັດຊິ້ນ

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ອີສເທີນ ພລາສແພັກ ຈຳກັດ

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ພວກເຮົາ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ສະຫຼາກບັນຈຸພັນພລາສຕິກ ໂດຍກຳມະວິທີການພິມ ໃນລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ ເຊິ່ງສາມາດພິດໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ສີ

ການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ຈາກປະສົບການ ແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງທີມງານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດທຽບສີຕົວຢ່າງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ມີການວາງແຜນທີ່ດີເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ວັດສະດຸຄຸນນະພາບ ເຮົາເລືອກໃຊ້ຟີມຈາກຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳລະດັບປະເທດທີ່ຮັບຮອງຄຸນນະພາບທັ້ງ PVC, PET ແລະ OPP ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ
ເຮົາໃຊ້ເຄື່ອງພິມລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ 12 ສີ ລວມສີພິເສດ ທີ່ສາມາດພິມຄວາມໄວສູງ
ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ເຮົານຳໃຊ້ເຄື່ອງພິມລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ 12 ສີ ລວມສີພິເສດ ທີ່ສາມາດພິມຄວາມໄວສູງ

ຈາກປະສົບການດ້ານເມັດພລາສຕິກ ແລະກະບວນການຜະລິດບັນຈຸພລາສຕິກກວ່າ 20 ປີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະກະບວນການຜະລິດຂອງລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ, ຕອນນີ້ ກວ່າ 14 ປີ ທີ່ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຈິງໃຈ ທຸ່ມເທ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່

ຜູ້ຜະລິດສະຫຼາກນ້ຳດື່ມ, ຜູ້ຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ, ສະຫຼາກຟີມຫົດPET, ສະຫຼາກພລາສຕິກPVC, ສະຫຼາກພລາສຕິກOPP, ສະຫຼາກພລາສຕິກຄຸນນະພາບສູງ, ຮັບຜະລິດສະຫຼາກນ້ຳດື່ມ, ຮັບຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ, ພິມສະຫຼາກພລາສຕິກ