ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC

ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC

ແປພາສາ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ

ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC 
ກາວຢາງອະເນກປະສົງ LP Low VOC, ກາວຢາງ, ກາວຢາງອະເນກປະສົງ
ລາຍລະອຽດ : ແມ່ນກາວເກຣດພຣີມ້ຽມ ປະລິມານ VOC ຕ່ຳ ປາສະຈາກໂທລູອີນແລະກາວຟໍມານດີໄຮຕ່ຳສຳລັບນຳໃຊ້ໃນອາຄານສີຂຽວ ມີຄວາມແຂງແຮງ ພັນທະທີ່ດີຢ່ຽມ ແລະ ທົນຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໂດຍສະເພາະສຳລັບການໃຊ້ງານ Formica

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ : 
-ລາມິເນດ
-ຟໍໄມກ້າ
-ໄມ້
-ໄມ້ cork
- ຢູພີວີຊີ
- ໂລຫະ
- ຍາງ
-ໜັງ
- polystyrene
-ຟອງນ້ຳ
- ຜ້າໃບ
- ຄອນກີດ

ວິທີການໃຊ້ງານ :
1. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ປາສະຈາກຝຸ່ນ ຄາບໄຂມັນ ນ້ຳມັນ ແລະຈາລະບີ
2. ທາກາວ LP ECO Gold ດ້ວຍແປງ ຫຼື ກຽງໃຫ້ທົ່ວ ທັ້ງຊິ້ນງານທັ້ງສອງຝັ່ງ
3. ຖ້າໃຫ້ກາວແຫ້ງປະມານ 7 – 25 ນາທີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຮູພຸນຂອງຊິ້ນງານ
4. ປະກົບຊິ້ນງານ ແລ້ວໃຊ້ແຮງກົດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເພື່ອໃຫ້ຊິ້ນຕິດເຂົ້າຫາກັນ
5. ໃຊ້ທິນເນີ DAT Thinner (E123) ເຊັດກາວສ່ວນເກີນອອກ
6. ພັກໄວ້ໃຫ້ກາວເຊັດໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງ 

ປະລິມານສຸດທິ
- 600 Grams                              
- 3 Kilograms                           
- 14.8 Kilograms                           
- 160 Kilograms

ການເກັບຮັກສາ :
- ມ້ຽນໃຫ້ຫ່າງຈາກເດັກ
- ເກັບໃນທີ່ແຫ້ງແລະເຢັນ ຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍຕົງແລະແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນແລະປະກາຍໄຟ
- ອັດຝາໃຫ້ແນ່ນຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ
 

ລາຍລະອຽດບໍລິສັດ

DAT 
ກາວ & ສານຜະນຶກ
ກາວຢາງປາສະຈາກໂທລູອີນ
ກາວຢາງປາສະຈາກສານລະເຫີຍ
ກາວຢາງແບບແຫຼວ
ກາວຢາງໂພລິຢູຣີເທນ
ກາວຢາງບໍ່ມີກິ່ນ ບໍ່ຂິວ
ກາວຢາງ
ກາວຢາງ DIY
ກາວໄພເມີ
ພະລັງຂັບເຄື່ອນເຕັກໂນໂລຊີກາວຢາງ

ກ່ຽວກັບ DAT
ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄວາມສົມບູນແບບ
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ    

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ດັນລັອບ ແອດຮີຊີບ (ປະເທດໄທ) ຈຳກັດ ຜະລິດກາວຢາງສະມັດຖະນະສູງ ທົນທານ ເໝາະກັບການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງລູກຄ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການ ເຮົາເຮັດວິໄຈຢ່າງທຸ່ມເທ ແລະມີປະສິດທິພາບ ທີມພັດທະນາຂອງເຮົາຍັງສາມາດຜະລິດສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ອີກດ້ວຍ

DAT ກາວຢາງ ແລະສານຜະນຶກ ເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຜະລິດກາວຢາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວ ປາສະຈາກສານຟໍມັລດີໄຮ ຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານ ແລະກົດໝາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍຕ້ອງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ