ABPON CO., LTD.
ສິນຄ້າ 16 ລາຍການ
Subscription
ສະກູມິນ JF ຊຸບຊິ້ງ
ສະກູມິນ JF ຊຸບຊິ້ງ ແປພາສາ : ( 4 language)
ພຸກຕະປູ ຊັນໂກ້
ພຸກຕະປູ ຊັນໂກ້ ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ 307A
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ 307A ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A490
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A490 ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ AS1252
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ AS1252 ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A325
ສະກູ ນ໋ອດ ແຫວນ ASTM A325 ແປພາສາ : ( 4 language)
ລວດສະລິງ
ລວດສະລິງ ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູມິນດຳ 8.8
ສະກູມິນດຳ 8.8 ແປພາສາ : ( 4 language)
ສະກູຫົວຫົກຫຼ່ຽມສະແຕນເລສ 304
ສະກູຫົວຫົກຫຼ່ຽມສະແຕນເລສ 316
ສະກູຫົວຈົມດຳ ເກຣດ 12.9
ກຽວປ່ອຍສະແຕນເລສ JT JF ແລະປາຍຕັດ - ຜ່າຮ່ອງ
ສະກູຫົວຈົມກົມດຳ ເກຣດ 10.9 ແລະ 12.9
ສະກູຕົວໜອນດຳ ເກຣດ 10.9 ແລະ 12.9
ກຽວຕະຫຼອດ ແລະ 2 ຫົວນ໋ອດ A193-B7
ນ໋ອດຕົວຢູ 2 ຫົວ ສະແຕນເລສ 304