ຄອນເນລ ກຸບ ( CONNOLS GROUP OF COMPANIES )
ສິນຄ້າ 16 ລາຍການ
Subscription
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ
ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຢັນປະເພດລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ
ສາຍສາກລົດຍົນໄຟຟ້າ
ສາຍສາກລົດຍົນໄຟຟ້າ ແປພາສາ : ( 4 language)
ເຄື່ອງມວັດອະນຸພາກໃນນ້ຳແລະໃນອາກາດ
ເຄື່ອງວັດຄາບອນໃນນ້ຳ
ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ
ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ສ້າງ ແປພາສາ : ( 4 language)
ເຄື່ອງມືສະແກນຮອຍຮົ່ວຟີວເຕີ
ກວດກາຫ້ອງຄລີນຣູມ
ກວດກາຫ້ອງຄລີນຣູມ ແປພາສາ : ( 4 language)
ຈໍໄວບອດອັດສະລິຍະ
ຈໍໄວບອດອັດສະລິຍະ ແປພາສາ : ( 4 language)
ຕົວບົ່ງຊີ້ທາງຊີວະພາບ
ພັດລົມຕິດເພດານຂະໜາດໃຫຍ່
ທຸ່ນລອຍນ້ຳ
ທຸ່ນລອຍນ້ຳ ແປພາສາ : ( 4 language)
ເຄື່ອງວັດປະລິມານລົມ
ໂຕກອງໃນນ້ຳແລະອາກາດໃນວຽກງານອຸດສາຫະກຳ
ເຄື່ອງຟອກອາກາດ
ເຄື່ອງຟອກອາກາດ ແປພາສາ : ( 4 language)